SSO AGH

Opis usługiSingle Sign-On jest to mechanizm upraszczający procedury logowania w systemach informatycznych. Pozwala użytkownikowi, po jednokrotnym uwierzytelnieniu, na dostęp do wielu usług i aplikacji obsługiwanych przez CRI oraz inne jednostki AGH. Usługi do których uwierzytelnienie następuje przez SSO AGH to m.in. Office 365, USOSUPeLChmura AGH, Overleaf. Lista usług dostępnych przez SSO sukcesywnie poszerza. 

SSO AGH jest usługą "On-Premise" czyli realizowaną lokalnie przez Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Środowisko SSO w całości znajduje się  na serwerach wchodzących w skład infrastruktury Uczelni, a za utrzymanie i zarządzanie nim odpowiadają specjaliści w CRI.

Usługa SSO AGH bazuje na tym samym mechanizmie ustawiania haseł co Poczta AGH. W związku z tym logowanie do usługi SSO AGH odbywa się przy pomocy loginu i hasła, które używane są do Poczty AGH

Dla Kogo: pracownicy, doktoranci, studenci

Adres usługi: sso.agh.edu.pl

Sposób korzystania:

Dostęp do usługi SSO AGH jest możliwy dla użytkowników posiadających konta pocztowe w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego. Korzystanie z usługi jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej. 


Usługi powiązanePoczta AGHOffice 365USOSUPeL

Wsparcie usługiCRI - Pomoc IT

FAQ - SSO AGH

  • Jak zalogować się do SSO AGH?

Danymi logowania do SSO AGH są dane logowania do Poczty AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do SSO AGH.

  • Jak mogę zmienić hasło do SSO AGH?

Usługa SSO AGH bazuje na tym samym mechanizmie ustawiania haseł co Poczta AGH. W związku z tym zmiana oraz resetowanie hasła podlega tym samym procedurom co w przypadku Poczty AGH.

Szczegóły postępowania dostępne są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła w Poczcie AGH.

  • Czy muszę ustawiać na swoim koncie weryfikację dwuetapową?

Nie jest to konieczne, jednakże mocno zalecane ze względów bezpieczeństwa konta. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO AGH.

  • Do jakich usług mogę się zalogować przez SSO AGH?

Przez SSO można zalogować się do: Office 365USOS (tylko studenci i pracownicy dydaktyczni), UPeLChmury AGH (tylko pracownicy).