Strony WWW

CRI oferuje możliwość tworzenia indywidualnych stron WWW przez użytkowników. Z każdym kontem pocztowym (patrz "Poczta elektroniczna") powiązane jest konto na serwerze unixowym oferującym możliwość pracy zdalnej i tworzenia stron WWW. W przypadku kont pocztowych w domenie agh.edu.pl (pracownicy, doktoranci, jednostki organizacyjne uczelni itd.) jest to serwer galaxy.agh.edu.pl, w przypadku kont w domenie student.agh.edu.pl - serwer student.agh.edu.pl. Serwery te funkcjonują niezależnie od serwera pocztowego, nazwą użytkownika na nich jest pierwszy człon adresu e-mail (to, co znajduje się przed znakiem @), a początkowe hasło jest takie samo jak hasło do konta pocztowego. Przy tworzeniu stron można poza językiem HTML wykorzystywać także np. język PHP, a także korzystać z bazy danych MySQL (patrz "Bazy danych").