• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Zestawienie prac w których Prof. Tadeusiewicz był kierownikiemokres realizacji

tytuł

Zamawiający, nr umowy z KBN/Tempusa/nr AGH

Uwagi

1971 - 1972

Model jakościowy pieca obrotowego nr 4 do wypalania klinkieru w Cementowni ODRA w Opolu

IPWMB Opole

 

1975

Opracowanie problemów i programów dotyczących cyfrowego przetwarzania informacji akustycznych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa

 

1975 - 1979

Bionika (w 1979 r. - Badania podstawowe w dziedzinie bioniki)

Badania własne AGH

 

1977 - 1978

Wybrane zagadnienia bioniki

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa

 

1978 - 1980

Budowa modelu symulacyjnego niższych pięter analizatora słuchowego

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa

 

1980

Problemy i programy rozpoznawania elementów mowy polskiej z wykorzystaniem maszyny cyfrowej

Badania własne AGH

 

1981

Komputerowa analiza obrazów w zastosowaniach mikrometrycznych

Podzlecenie - Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH

 

1981

Metody i algorytmy automatycznej analizy i rozpoznawania mowy

Badania własne AGH

 

1981

Komputerowe modelowanie wybranych systemów biologicznych

Badania własne AGH

 

1981

Rozwój sprzętu elektroniki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej nerki i przyrządów do analizy otrzewnowej

Badania własne AGH

 

1981 - 1985

Metody i programy automatycznej segmentacji i częściowego rozpoznawania mowy polskiej

Instytyt Biocybernetyki, i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa

 

1981 - 1985

Model matematyczny i komputerowe modelowanie rodziny pszczelej

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawa

 

1982

Wykonanie analizy obrazów, zgodnie z programem MINERAL i podobnymi

Podzlecenie - Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH

 

1982 - 1985

Modelowanie cybernetyczne wybranych systemów biologicznych

Badania własne AGH

 

1983 - 1984

Przetwarzanie wstępne, filtracja obrazów. Rozbudowa oprogramowania systemowego w kierunku CESARO. Przeniesienie niektórych podprogramów CESARO na PRS-4

Podzlecenie - Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH

 

1984 - 1989

Modelowanie cybernetyczne wybranych systemów biologicznych.

Badania własne AGH

 

1985

Modelowanie cybernetyczne wybranych systemów biologicznych. Metody i systemy przetwarzania obrazów

Badania własne AGH

 

1985

Modelowanie sieci neuropodobnych

Badania własne AGH

 

1985

Opracowanie użytkowego systemu analizy obrazów mikrometrycznych, wyposażonego w podprogramy statystyczne i bibliotekę

Podzlecenie - Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH

 

1986

Opracowanie planów realizacji grupy tematycznej "Wizyjne i akustyczne systemy pozyskiwania informacji" w ramach CPBR - "Roboty przemysłowe"

MERA - PIAP

 

1986

Modelowanie cybernetyczne wybranych systemów biologicznych

Badania własne AGH

 

1986 - 1990

Wizyjne i akustyczne systemy informacji z otoczenia maszyny roboczej i komunikacji z operatorem

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Warszawa

 

1986 - 1990

Obsługa koordynacji wykonania celu 204 w CPBR 7.1. - "Roboty przemysłowe"

MERA - PIAP

 

1986 - 1990

Wizyjne i akustyczne systemy pozyskiwania informacji

MERA - PIAP, CPBR 7.1

 

1987 - 1989

Cybernetyczne modelowanie systemów biologicznych

Badania własne AGH

 

1990

Sieci neuronowe - modelowanie, uczenie i zastosowania (przygotowanie do Grantu)

Badania własne AGH

 

1991 - 1993

Wykorzystanie sieci neuronowych do analizy sygnałów akustycznych w powiązaniu z głosowym  sterowaniem robota dydaktycznego

prace statutowe AGH 11.383.20

 

1991 - 1993

Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazów i mowy.

KBN 42/8/91

 

1992 - 1993

Implementacja oprogramowania do modelowania sieci neuronowych na różnych komputerach (IBM,PC,SUN-Workstation i CONVEX')

prace statutowe AGH 11.11.120.47

 

1994 - 1998

Komputerowe systemy wizyjne

249.120.363 - Tempus JEP-07181-94

 

1994 - 1995

Dofinansowanie projektu JEP 7648 "Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego na wyższych uczelniach w zakresie elektroniki i techniki komputerowej"

249.120.346 - Tempus JEP-07648-94

 

1994 - 1997

Wsparta komputerowo restrukturyzacja procesów dydaktycznych szkolnictwa Wyższego w dziedzinie elektroniki i informatyki.

249.120.352 - Tempus JEP-07648-94

 

1994 - 2005

Badanie form reprezentacji informacji w sieciach neuronowych.

prace statutowe AGH 11.11.120.249

praca w toku

1996

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

GUA AGH 21.120.518

 

1997

Fizyka medyczna i inżynieria biomedyczna.

GUA AGH 21.220.52

Współkierowanie "grantem" razem z prof.Martą Wasilewską-Radwańską

1998 - 2001

Badania nad opracowaniem ogólnopolskiego modelu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

KBN Z198/P05/98/13

Współkierowanie "grantem" razem z prof.Heczko

1999

Komputerowy system analizy obrazu w czasie rzeczywistym pomagający w poruszaniu się i chodzeniu osobom niewidomym

Opracowanie w celu uzyskania udziału w 5 Ramowym Programie Unii Europejskiej; na AGH nr 7.2.120.168

 

2000 - 2001

Nowe metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych (Promotorski)

KBN 1799/T11/2000/19

 

2006 - 2008

System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce

FORESIGHT
(AGH nr 46.46.120.678)

 

2006 - 2010

Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny

prace statutowe AGH 11.11.120.612

 

2008 - 2010

Rekonstrukcja 3D komórek glejowych mózgu

MNiSzW projekt badawczy promotorski N N514 298435
nr umowy 2984/B/T02/2008/35

 

2009

Mrowiskowe wspomaganie decyzyjne wielokryterialnego systemu rekrutacji i selekcji pracowników.

MNiSzW projekt badawczy promotorski N N516 376636 realizowany w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umowa 3766/B/T02/2009/36

doktorantem jest Arkadiusz Lewicki

2010

Wykonanie ekspertyzy/opinii dot. Projektu stworzenia innowacyjnej pracowni elastograficznej umożliwiającej wykonanie wysoce zaawansowanej analizy przeprowadzonych badań wraz z opcją integracji wyników tychże badań w oparciu o protokół DICOM 3.0 z systemami informatycznymi typu RIS i PACS.

AGH nr 30.30.120.983

 

2010 - 2012

System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów szczególnego znaczenia - SIMPOZ.

MNiSzW projekt rozwojowy 0128/R/T00/2010/12

 

2011 - 2012

Wykorzystanie technik komputerowego przetwarzania obrazów w badaniach obiektów zabytkowych.

MNiSzW projekt badawczy promotorski N N519 659340 realizowany w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej umowa 6593/B/T02/2011/40

 

All rights reserved (c) 2020 Akademia Górniczo-Hutnicza