• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Zatrudnienie prof. R. Tadeusiewicza

 • Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, (Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974-1982, Wicedyrektor Instytutu 1980-1988, Kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980-1992, Kierownik Katedry Automatyki 1997-2012; Kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej od 2012 roku); ciągłe zatrudnienie od 1971 roku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (poprzednia nazwa: Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Zatrudnienie na stanowisku docenta (1981-1987), profesora nadzwyczajnego (okresowo Kierownika Zakładu Podstaw Informatyki) (1987-1988), profesora zwyczajnego (1988-2005) i profesora wizytującego od 2005 do 2015 roku.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki i Informatyki (okresowo Kierownika Pracowni Dydaktyki Informatyki) (1986-1996)
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Antropomotoryki (Kierownik Pracowni Antropomotoryki Biocybernetycznej) od 1992 do 1997 roku
 • Collegium Medicum UJ. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego Wydziału Lekarskiego (z dwoma funkcjami Kierownika: Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej) od 2001 do 2002 roku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego (Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość) od 2005 do 2009 roku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Zatrudnienie dla wykonania zleconych serii wykładów na temat "Biocybernetyka procesu widzenia w percepcji dzieł sztuki" - od 1979 do 1980 roku
 • Bank Przemysłowo - Handlowy (Doradca Prezesa) od 1994 do 1997 roku
 • Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - od 2010 do 2015 roku
 • Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, od 2005 roku

All rights reserved (c) 2020 Akademia Górniczo-Hutnicza